Bývalý jezuitský konvent, dnes Konvikt - umělecké centrum UP