Kaple sv. Jana Sarkandra se nachází nad vězením, kde byl tento světec umučen na začátku třicetileté války.