Největší z unikátního souboru barokních kašen - Caesarova