Vrchol sloupu Nejsvětější Trojice - je zde i archanděl Michael