Karlova ulice byla cestou, kterou směřovaly na Hrad korunovační průvody českých králů.