Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů hlásá hebrejský nápis na kříži.