Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów głosi hebrajski napis na krzyżu.