W pałacu Kińskich mieści się część zbiorów Galerii Narodowej, dawniej miała tu siedzibę Ambasada RP.